homecontact

   
 


Информация за фирмата

След завършване на висше юридическо образование, положени задължителни квалификационни изпити за специализация по Морско право, задължителен юридически стаж и придобиване на петгодишен стаж по специалността, Десилава Везенкова регистрира своята адвокатска кантора през лятото на 2005 година.

Самостоятелният и бизнес е продължение на вече установената практика на работа с най-широк спектър от клиенти, вариращи от корпоративен, малък и среден бизнес до частни лица и случаи, като акцента се обособява върху обслужване нуждите на чуждестранни граждани, пребиваващи в стараната и установяващи своя бизнес в РБългария, в това число и корпоративни клиенти.

Адвокат Везенкова предлага комплексно юридическо обслужване с искрен стремеж от нейна, и от страна на нейните асистенти, специалисти в икономичски и международни отношения, към професионално и коректно обслужване. Кантората ползува и външни финансови и технически консултанти.

Адвокатска кантора „Везенкова” предоставя юридическо съдействие и правни съвети в областта на:
Търговско,
Имиграционно,
Облигационно,
Вещно,
Гражданско и Семейно право на територията на РБългария.

Области на действие
Търговско,
Имиграционно,
Облигационно, Вещно, Гражданско, Семейно, Морско право

Образование
Магистър по право, Специализация: Морско право

Член на Варненската адвокатска колегия от 2003 г; за справки – Официален списък на членовете на асоциацията,www.varnalaw.org

Професионална биография
Стажант във Варненски Окръжен Съд , съдия Ивелина Събева – 2004;
задължителен юридически стаж във Варненски Окръжен Съд – 2004;
Служител в адвокатска фирма „ Добрева и Бонева” 1998-2003;
адвокат в адвокатска фирма „Добрева и Бонева” 2003-2005;
адвокат в Адвокатска кантора „Везенкова” – 2005

Родена
София, РБългария

 
     

©Copyright 2005 LAW-OFFICE VEZENKOVA All Rights Reserved
AID Design Group
©Site Design 2005